Eredetbonbonok 4. rész – Skóciai Szent Margit

Átugorván a nyelvi részeket, történelmi típusú bejegyzésekkel borzolom tovább a kedélyeket, mintegy lehetőséget adva mindazoknak, akik próbálnak fogást találni a sorozaton. Lássuk tehát, tényleg csak turbómagyar elemeket tud-e felvonultatni a Turul-barát szerző.

SKÓCIAI SZENT MARGIT

Szent Istvánnak két fiáról, Ottóról és Imréről tudunk, de valószínűleg voltak lányai is.

1022-ben, a dánok angliai betörése miatt Magyarországra menekült Edvárd, (vagy Edmund) angol trónörökös és fivére, akiket István befogadott és a Mecsekben birtokot is adományozott nekik.

A legenda szerint István egyik leánya, Ágota feleségül ment Edvárdhoz és 1043-ban, vagy 1047-ben Mecseknádasdon, az azóta elpusztult Réka várában leánygyermeket szült, aki a keresztségben a Margit nevet kapta. Ő tehát az anyja révén Árpád-házi Margit volt.

A krónikák szerint Edvárd 1050 után hazatérhetett, így Margit is vele ment. 1072-ben, egy újabb trónviszály miatt Skóciába menekültek, ahol Szent István unokája, Margit feleségül ment a kegyetlenségéről hírhedt III. Malcolm skót királyhoz. Malcolm a magyar hitves mellett megváltozott, felhagyott korábbi életvitelével, Margit pedig hűséges feleségként, az egyház pártfogójaként, a szegény istápolójaként, és mint a skót nép jótevője vonult be a történelembe. Nyolc gyermeket szült, akik közül kettőt később az egyház szentté avatott!

Margitot, annak 1093-ban bekövetkezett halála után a skótok már szentként tisztelték, majd 1693-ban a pápa (XII. Ince) Skócia patrónájává nyilvánította. Halálának évfordulója (november 16.) Skócia egyik nagy ünnepnapja, síremléke kegyhely, zarándokhely. Hamvait a reformáció pusztítása elől Spanyolországba, a Madrid melletti Escorialba menekítették.

Tehát 200 évvel IV. Béla leánya, Árpád-házi Szent Margit előtt élt egy másik (félig) Árpád-házi Szent Margit.

 

Az biztosnak látszik, hogy Margit Mecseknádasdon született. Biztosan magyar volt és a skótok patrónája, szent királynéja lett.

Ha a skótok szentként és magyarként tartják őt számon, akkor nekünk is megvan minden okunk rá, hogy ezt elfogadjuk és büszkék legyünk rá!

 

Mottó helyett: Tudtátok, hogy az összes uralkodó ház közül a magyar Árpád-ház adta a legtöbb szentet a katolikus egyháznak?