Az objektív tények szubjektív tükröződése

A hétköznapi valóság duplafedelű repülőgépén vajon ki a pilóta és ki az utas? Az utas az, aki a pilóta fejétől nem látja merre mennek, az ülőhelye hátsó lezáró elemétől nem látja mi marad el mögötte, és nem lát be pontosan a gép alá sem, hogy hol tartanak, addig, amíg a pilóta meg nem dönti a gépet. Vajon jó, ha a pilótának az utas súgja, hogy merre kell fordulni, repülni vagy az utasnak csak hátra kellene dőlni és élvezni a felhők szépségét, illetőleg kapaszkodni egy-egy rázósabbb szakasznál. Az utas dolga, hogy bízzon a pilótában. De utasból nem lesz pilóta, ahogy kutyából nem lesz szalonna. Nézzük mit, hogyan lát a pilóta.

1. Magyarország mélyen konzervatív, provinciális, prűd jellege vajon honnan is ered? Nyilván ott lapul a legmélyén a feudális évszázadok minden elmaradása, ám legfőképp az 1950-es évek szovjettípusú hadikommunizmusán nyugszik, ami letörölte a korábbi társadalomszerkezetet az ország ábrázatáról és a munkás-paraszt-értelmiség leosztásban bevezette az otthonkaszexet, a hiányalapú életet és a figyeljünk csak a magunk háza tájára, abból baj nem lehet-hozáállást. Milyen lenne ezek után az ország? A leírt jelenséget semmiképpen sem azonosítanám a konzervatízimussal, mint értékrendszerrel, mint inkább sztyeppei ortodoxiából fakadó szűklátókörűséggel. Ne tévedjünk el soha. A kommunizmus zsákutca, a konzervatívizmus a fontolva haladás, a liberalizmus a radikális lépések világa.

2. Az igazi tájékozódás kétoldalú és nyitott (mondhatni liberális). A közszolgálati médiáktól a radikális sajtón keresztül a nagypéldányszámú írott médiáig bezárólag (az internet minden zugát beleértve) mindenhonnan beszerzi az információt. Sosem a stílust nézi, mindig a hírértéket keresi. Mondhatjuk-e azokra a baloldali érzelmű emberekre, hogy konzervatívok, akik nem kapcsolnak soha a Hír Tv-re, mert az ellenzéki?

3. Magyarország geopolitikai helyzeténél fogva sosem volt döntési helyzetben saját sorsát illetően a honfoglalás óta. Kár károgni a huszadik század lépésein, amíg nem vizsgáljuk a nemzetközi politikai viszonyok alakulását a magyar történelemmel párhuzamosan. Ahogy az első, úgy a második világháború és 56 is lejátszott kérdés volt, mielőtt föltették volna. Meg kellene tanulni kicsinek lenni, amihez karakter kell, a karakterhez pedig némi nacionalizmus (sajnos belecsúszik ebbe néhány vadhajtás is). Mondhatnám nekünk, magyaroknak, Közép-Európa zsidóinak kellene lennünk, hogy talpon maradjunk. A zsidóság nacionalizmusa és összetartása példaértékű kellene, hogy legyen minden európai ember számára.

4. Azt hiszem a család szentségének megtartása, felrúgása a legteljesebb mértékben magánügy és csak a saját lelkiismeretével (és Istennel) kell elszámoljon mindenki, aki meglépi a feszes mell-tranzakciót (=szerető). A megcsalás intézménye tehát individuális alapokon nyugszik (a liberális nézet szerint ez így rendben is van), párhuzam nem vonható társadalomszervezési szinten. Ha valaki már szülőként lépi meg a félrelépést, annak a gyermekei felé kell még elszámolnia, de az ország, a társadalom felé soha. Társadalomstruktúra szempontjából a család leginkább a következő generáció szocializációja szempontjából fontos. Ha a szülők magukkal és egymással le tudják rendezni a félrelépéseket úgy, hogy a gyermek abból nem érzékel semmit, azzal a társadalom alapja a család szemszög lezártnak tekinthető gyakorlati szempontból. Az etikai-lelkiismereti oldal egy másik szemszög. Ezért sem jó, ha keverjük, keveredik a kettő. (Egyébként sosem csalnám, meg a gyermekeim anyját semmi pénzért, de ez én vagyok.)

5. Nincs olyan sikeres változáshoz vezető történelmi helyzet és reformfolyamat, ahol az első lépéseket ne az adott ország/nemzet elitje lépte volna meg. Akinél a pénz, annál a tudás, annál a hatalom és a döntés. Jó példa erre is Teleki Pál, aki nagyon komoly elme, felelős államférfi volt és csak a legjobbat akarta hazánknak. Miniszterelnöksége alatt vezették be a Numerus Clausust, amely származás alapján szabályozta a felsőoktatásba kerülő diákok arányát, ám ugyanakkor ő volt az, aki ellenezte a háborúba való belépést és aktív szerepvállalást. Bár a felvetés történelmietlen, de szemléltető jellegű: ha Teleki eléri célját, akkor mennek-e munkaszolgálatosok a Don kanyarba? Ha két rossz közül kell választani: Dachau vagy Numerus Clausus? Példaképnek választani azt jelenti, hogy az általa képviselt értékeket saját egyéniségünkhöz illeszkedően továbbvinni. (Természetesen legkevésbé a numerus claususra gondolok, hiszen az nem adaptálás, hanem feltétel nélküli másolást jelentene.) Az építő irányú haladást Radnóti eclogái, Kodály alkotásai vagy egy politikus döntései mutatják tisztábban? Az előbbi a kidolgozottságban mélységet, az utóbbi a nyilvánosságában sok kockázatot és felszínességet hordoz. Mindannyian ugyanazt látjuk-e benne? A folyamatot mégis utóbbi viszi határozottabban előre.

6. Mi is az a kommunizmus? A legkommunisztikusabb átfogó, egyben ténylegesen működő államszervezési program Roosvelt New Deal nevű programja volt. A mélyebb részletek leírására külön topikot nyitok, ha igény lesz rá. :o)

7. Nacionalizmusból etalonnak már korábban hoztam a zsidó népet. Elitistának íme a franciák. Antiszemitizmusból jelesre vizsgázik egész Európa a Római Birodalom létrejötte óta. Sovinizmus anyagi megvalósulásaként kezelhető-e egy szinten a magyarok hozzáállása a románokhoz, szlovákoké a magyarokhoz, a németeké a törökökhöz, a zsidóké a palesztinokhoz?

8. Mindenki befolyásolható, aki tájékozatlan és nem keresi az összefüggéseket tények között, nem naprakész a gazdasági és politikai történésekben. Az elektronikus média azt látattja, ami számára kifizetődő láttatni. Amíg a honpolgárok nagyrésze este hazamegy és nem újságot olvas (akár a neten), hanem tv-t néz, addig a féligazságok kora él és virul kis hazánkban. Ha ebben az országban a liberálisok vannak kisebbségben, ugyanakkor baloldali kormány van hatalmon négy éve, akkor a ki van többségben? (juhászok vagy birkák)

9. Hol van a globalizáció határa? Hogyan tudod kiküszöbölni a globalizációt az életedből, amikor a Sport szeletet Csehországban gyártják? Ha tehetséges vagy, mondhatni mindenkinél tehetségesebb, akkor eme tehetségedet hol kamatoztathatod? Hol kamatoztatod? Ott, ahol fizetnek érte rengeteget vagy a Hortobágyi Nemzeti Parkban vadőrként? Vállalkozóként működve hogyan tudsz boldogulni, amikor elvonják a kedvezményt, emelik a járulékfizetési kötelezettséget és árbevétel alapján és nem nyereség mentén adóztatnak? Tudsz alkalmazottnak nagyobb létbiztonságot nyújtani, mint amit az állam nyújt neked? Ha belekezdtél, abbahagyod vagy a kiskapukat próbálod fellelni és kihasználni? Ha látod az ország sorsát, mit teszel? Igyekszel talpon maradni?

Az apolitikusság szabaddá tesz, a tájékozatlanság békéssé varázsolja a mindennapjaidat. Ha valaki kiáll a véleménye mellett, azt erőszakosnak látod és hőzöngőnek. Ha valaki boldogulni próbál, túl a létfenntartáson, könyöklős-nyomulós agresszív gecinek tartod. Ha valaki magabiztos, mert képességei és korlátai birtokában van, ijesztőnek tartod és ráhúzod a vizes lepedőt. A vita eszmecsere, a vélemény szent.

10. Ha menekülés közben hátrafordulva nyilazol, az ősi technika, de csak Ausburgig tart ki. Ha nyugatra indulsz, vegyél fel páncélt, tervezd meg és mondd ki, jelezd mindenkinek: elindulok és magammal viszlek. Van egy élcsapat a városban és az országban, aki omnipotensnek és omnikompetensnek tartja magát. Szolid 55 éve. Ők előre küldenek a mezőre mindenkit. A gyalogos (paraszt?) megy, mert azt mondták, és csak a tábori bográcsnál, a mócsingon csámcsogva lázad. A nehézlovasság nem indul el. Kevesen vannak, de nélkülük nem sikerülhet. Utáld őket, mert elitisták, nagyképüek és kirekesztők, de mindig számolj velük, mert náluk tudás és az éleslátás, mint fegyver.

Sajnos.

Share

3 thoughts on “Az objektív tények szubjektív tükröződése

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük